تدریس ریاضی از پایه تا دانشگاه

Tam-SCH-RZI-001

تدریس خصوصی و عمومی درس ریاضی از پایه تا آمادگی کنکور، توسط برجسته ترین دبیران با سابقه آموزش و پرورش به صورت تضمینی همراه با ارزیابی وضعیت دانش آموز توسط تیم تخصصی سنجش آموزش

جزییات بیشتر

800 قلم

400,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

تدریس خصوصی و عمومی درس ریاضی از پایه تا آمادگی کنکور، توسط برجسته ترین دبیران با سابقه آموزش و پرورش به صورت تضمینی همراه با ارزیابی وضعیت دانش آموز توسط تیم تخصصی سنجش آموزش

ریاضی را از ایتدایی به فرزندتان به صورت حرفه ای یاد بدهید!

ارزیابی دلایل افت و ضعف دانش آموز و ارایه پیشنهاد پس از جلسه اول

افزایش توان و مهارت دانش آموزان به روش های علمی، فنی و کاربردی

آموزش به صورت حضوری و از راه دور

بررسی عملکرد دانش آموزان از راه دور

از امروز به فکر ارتقاء وضعیت دانش آموز خود باشید.

ارایه پیش بینی تخصصی در خصوص آینده تحصیلی دانش آموز و یا فرزندتان از سال اول متوسطه دوم و ارایه راه کار بهینه سازی